Advanced Search

Олон албан яам газруудад эрхлэн хураасан улсын сангийн аливаа орлогын мөнгийг сангийн явдлын яамнаа шилжүүлэн тушаах дүрэм (7 items)